המדריך לייפוי כוח מתמשך- עו"ד דנה בן חמו, מגשרת

עודכן: 11 בספט׳ 2021

*אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני הקיים כיום או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמדריך זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במדריך זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת.תוכן העניינים

 • אודות המחברת

 • כמה מילות הקדמה

 • מהו ייפוי כוח מתמשך?

 • מיהו הממנה ומיהו מיופה הכוח?

 • מגוון העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

 • עריכת ייפוי כוח, הפקדה ותזכורת

 • כניסה לתוקף, ביטול ופקיעה

 • מיודעים וקבלת מידע

 • 10 נקודות להדגשה

 • מידע נוסף


אודות המחברת:

עו"ד דנה בן חמו בוגרת תואר ראשון במשפטים ( B.L.L) עברה קורסים מקצועיים בגישור כללי ומשפחה, וקורס פרקטיקום מעשי בגישור. מגשרת משנת 2014 ומופיעה ברשימת המגשרים של בתי המשפט. מוסמכת לתואר שני (M.L.L) מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בהתמחות במשפט אזרחי – מינהלי. עברה השתלמויות בתחום הצוואות, בעלת הסמכה לעריכת "ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון" על פי החוק מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בעלת רקע וידע מהעולם העסקי כמנהלת אתר בתחום התיירות למעלה מעשור בהצלחה, ובעלת ניסיון מגוון ועשיר בתחום האזרחי. מעבר לניסיון רב שנים, נושאת בארגז הכלים התמחויות נוספות בתחומי השכלה מגוונים המעניקים ערך מוסף וראייה כוללת. בעלת משרד בוטיק בחיפה וברמת גן


מבוא

המהפכה שחולל תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהתקדמות החברה. התוספת בתיקון מאפשרת לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך, ושמה את האדם במרכז, את זכותו לחיות את חייו על פי בחירתו ורצונו. שינוי המגמה בא לגשר על פער וחסר שהיה קיים בחוק באשר לתקופה שאדם לא כשיר לקבל החלטות. לדוגמה: אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר שהיה בתרדמת כ -8 שנים. טרם התיקון לחוק וגם כיום קיימת אפשרות למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. מינוי אפוטרופוס שלל את חירותו של אדם עד כדי תלות מקסימלית ומוחלטת באפוטרופוס שלו. לראשונה, ההכרה כיום היא, כי יש לאפשר לאדם בהתאם לכשרותו ויכולותיו אם באופן זמני ואם באופן קבוע, לבחור כלים לסיוע ותמיכה שיגנו עליו מתוך כבוד ובחירת האדם הרצוי עבורו במקרה בו לא יוכל לדאוג לעצמו. המנגנון של ייפוי כוח מתמשך מהווה אבן דרך לתפישה חברתית חדשה, בה האדם במרכז, תוך שימת דגש לאינדיבידואל העצמי והייחודי לכל אחד ואחת מפרטי החברה. השינוי מאפשר לכל אדם לבחור מבין ההסדרים המנויים ומפורטים בחוק, אשר מטרתם לסייע לכל אדם המתקשה לדאוג לענייניו, ולהחליט בעצמו על הסדר כזה או אחר מבעוד מועד בהתאם לרצונו.


ההסדרים על פי החוק הם:

1. ייפוי כוח מתמשך

2. תמיכה בקבלת החלטות

3. מינוי אפוטרופוסמהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי הנערך בעת בה אדם כשיר ומסוגל לקבל החלטות. בייפוי כוח מתמשך תוכל לקבוע איך יתנהלו חייך במקרה בו חלילה, לא תוכל להבין בדבר ולדאוג לעניינך. תוכל למנות אדם או מספר אנשים למיופה כוח, שאתה סומך עליהם שידאגו לענייניך בהיבטים שונים של חייך ויפעלו בשמך ולרווחתך. האדם הממנה את מיופה הכוח יוכל לבחור אלו סמכויות להעניק לו ובאילו עניינים יקבל את סיועו. ניתן למנות להיבט מסוים (רפואי, אישי או רכושי) או לכל ההיבטים. נתונה בידי הממנה האפשרות לבחור כמיופה כוח אדם מקרובי משפחתו, אדם מסביבתו החברתית הקרובה או איש מקצוע האמון עליו. קיימת חובה כי ייפוי כוח מתמשך ייערך ויאושר בידי עו"ד שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח רפואי בלבד יכול שייערך על ידי רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

טרם כניסת התיקון לחוק, באירוע של תאונה או מחלה חלילה, בעת אדם לא הבין בדבר ולא היה ביכולתו לקבל החלטות, כל הפעולות בשמו הוקפאו עד לקבלת אישור מבית המשפט. חשבון הבנק נסגר, לא היה ניתן לבצע כל פעולה ולו הפשוטה ביותר בחשבון, בקרנות, בנכסים או בניהולם. ניתוח רפואי שהיה זקוק לו האדם שהגיע למצב של אי הבנת הדברים מבלי יכולת לקבל החלטות, לא ניתן היה לבצעו אלא באישורו של בית המשפט (דבר שכרוך בהוצאת כסף, זמן, סרבול, החלטה של אחרים שהם זרים, וסבל לאדם שממתין).


מיהו הממנה ומיהו מיופה הכוח?


חובה על הממנה להיות תושב ישראל, שגילו מעל 18 אשר מבין את המשמעות, המטרה והתוצאה של עריכת ייפוי כוח מתמשך. עו"ד העורך את ייפוי הכוח לאדם בעל מוגבלות (מוגבלות שכלית, מוגבלות שמיעה או ראייה), יבצע התאמות וינגיש את הטפסים, המינוחים והשפה המקצועית. אפשר למנות מיופה כוח אחד או רבים, כמו גם לבחור מיופה כוח חליפי, למקרה בו הראשון לא יוכל למלא תפקידו.

חובה כי מיופה הכוח להיות אדם יחיד – פרטי ולא תאגיד, שגילו מעל 18. בחירת מיופה הכוח היא זכות יתר המוקנית לאדם הממנה, אך היא נעשית בהסכמת מיופה הכוח. הנבחר הוא אדם הקרוב לממנה ומכיר אותו היכרות עמוקה. החוק מגביל את האפשרות שמיופה כוח ישמש ככזה ליותר משלושה ממנים, אלא אם הם כולם בני משפחתו. מיופה כוח לא יוכל להיבחר ככזה אם מונה לו אפוטרופוס או שייפוי כוח שנערך לו עצמו נכנס לתוקף. במילים אחרות, נבדקת כשירותו - למיופה הכוח יש את המסוגלות לנהל את ענייניו של הממנה. בעניין רכושי נקבע כי לא יתמנה מיופה כוח, מי שהוכרז כפושט רגל או מוגבל חמור על ידי בנק ישראל. עוד נקבע, כי לא יתמנה למיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים תמורת תשלום (עו"ד או בעל מקצוע שעורך את ייפוי הכוח, המספק לממנה תמורת תשלום מגורים, טיפול רפואי, סיעודי, שיקומי או סוציאלי, אלא אם הוא קרוב משפחתו).


מגוון העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך


עניינים רפואיים – ניהול כלל הטיפול הרפואי לשמירה על הבריאות ומניעת נזק בהידרדרותה, כגון: אשפוז, ניתוח, בדיקות וכדומה. העדפות במקרה של אשפוז בבית חולים או מוסד טיפולי כזה או אחר. בחירת רופאים מסוימים או מטפלים ספציפיים. לדוגמה: אשפוז בבית החולים הקרוב למגוריו או למגורי הילדים.

עניינים אישיים – הסמכות לפעול לרווחתך תוך תשומת לב לאיכות החיים. העדפות במקרה של טיפול סיעודי, העדפות הקשורות לחיי הקהילה, תרבות או דת. למשל: ממנה יכול להחליט כי יועבר למוסד טיפולי בו יש בית כנסת או קרבה לטבע. החלטה בגורל חיית המחמד וכיוצא בזה.

עניינים רכושיים – הסמכות לנהל עניינים הנוגעים לנכסים וכספים, ובכלל זה התחייבויות הנוגעות להם. ניהול חשבונות בנק, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מוצרים פנסיונים וקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים, ניהול ואופן השקעת כספים. כגון: השארת הטיפול בתיק ההשקעות בידי אותו היועץ שהממנה סומך עליו.


היריעה הרחבה אותה העניק המחוקק לממנה משתרעת לכל תחומי החיים. בעריכת המסמך ישנה אפשרות להרחיב ולדייק את הרצונות הספציפיים לכל ממנה, ככל העולה על רוחו באופן מלא ומעמיק. ישנן אפשרויות רבות בתוך המסמך, ואם צר המקום ניתן להוסיף דפים נוספים ומפורטים, ולצרפם למסמך.


עריכת ייפוי כוח, הפקדה ותזכורת


ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה והסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי. ברשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך ניתן לצפות באתר לשכת עורכי הדין.


כתנאי לתוקפו של ייפוי כוח מתמשך, יש להפקידו באתר האפוטרופוס הכללי. ישנן שתי דרכים לכך: על ידי הפקדה מקוונת בעת עריכתו בידי עורך הדין, או על ידי הפקדתו על ידך באופן אישי של הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה. רוב ההפקדות נעשות בידי עורך הדין שערך אותן ולו בשל היעילות, המהירות והנוחות. שכן, אם יבחר הממנה בהפקדה אישית יידרש ממנו להגיע עצמאית למשרדי האפוטרופוס, ולקבל אישור על ההפקדה. במקרה בו יופקדו מס' ייפוי כוח, האחרון שנערך והופקד כדין יהווה את המסמך המחייב.


האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורת אחת לשלוש שנים, מיום ההפקדה ועד כניסת הייפוי כוח לתוקף, כדי לוודא שאתה מעוניין שיפוי כוח ימשיך לעמוד בתוקפו וזכותך לבטלו או לשנותו.


כניסת ייפוי כוח לתוקף, ביטול ופקיעה

ייפוי הכוח יכנס לתוקף במידה ולא תהיה בידך היכולת לקבל החלטות ולהבין בדבר. בהתקיים התנאים לכניסת הייפוי כוח לתוקף (על פי התנאים שהוגדרו בייפוי הכוח או בשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב אליך, או בעקבות אירוע או אשפוז פסיכיאטרי או חוות דעת מומחה שתעיד על כך) חובה על מיופה הכוח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים, וזו תוביל לכניסתו לתוקף.

האפשרות לבטל ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה קיימת בעל עת, כל עוד לא נכתבה בו הגבלה לכך. אפשרות אחרת היא ביטול על ידי בית המשפט אם ראה שמיופה הכוח לא הפעיל סמכויותיו כראוי.

פקיעת ייפוי הכוח תתקיים בתנאים הללו: תנאי לפקיעה שקבע הממנה בעצמו. בהודעת מיופה הכוח כי אינו מעוניין עוד לשמש ככזה. בפטירת הממנה או מיופה הכוח. כניסת תנאי של אי כשירות מיופה הכוח (מונה לו אפוטרופוס, סיום מערכת יחסים זוגית).


מיודעים וקבלת מידע


אחת האפשרויות בעריכת ייפוי כוח מתמשך הינה לידע קרובים או מכרים המעורבים בחייך בדבר כניסתו לתוקף, או בכל החלטה אחרת לאחר כניסתו לתוקף באופן ישיר ממיופה הכוח. אפשרות נוספת לבחירת הממנה היא, לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי.

מרגע הפקדתו של ייפוי הכוח, אך בטרם נכנס לתוקף יהיו זכאים לקבל מידע: הממנה, מיופה הכוח, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ועובד סוציאלי לסדרי דין שמונה כחוק.

מרגע כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, יהיו זכאים להיות מיודעים קרובים שאותם מגדיר הממנה בעת עריכת מסמך הייפוי כוח. המיודעים יהיו זכאים ליידוע בדבר זהות מיופה הכוח ובעניין או עניינים כפי שהגדיר הממנה במסמך. אולם, אם בחר הממנה לא ליידע והגביל את הזכאות ליידוע, אף לגורמים מסוימים ובהיקף מסוים, רצונו ייכתב במפורש בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך.


דגשים והמלצות


 • וודאו כי המסמך נערך בידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, ואשר הוסמך ומחזיק תעודה על הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מול האפוטרופוס הכללי.

 • ההמלצה הגורפת היא לבצע הפקדה באופן מקוון בידי עורך דין שעורך את המסמך.

 • מומלץ לבחון ולוודא כי המסמך משקף את רצונותיכם ואורח חייכם לטווח הארוך. שכן, לא מן הנמנע שיעבור זמן מרגע החתימה על המסמך ועד למועד שייכנס לתוקף.

 • שקלו את האפשרות למנות שני מיופה כוח, על מנת שאם הראשון לא יוכל למלא את תפקידו יהיה מי שיחליף אותו.

 • מומלץ לתת התייחסות לנכסים עתידיים כגון: ירושה, פיצוי וכו'. כך תהיו בטוחים כי מיופה הכוח יידע מה לעשות במקרה שיגיע לפתחו.

 • מוצע כי הממנה יסמיך בהוראות מפורשות פעולות לניהול ענייני הממנה. כמו: פעולות משפטיות בעסקאות מסוימות, ויתור וסילוק דמי פיקדון וכו'.

 • זכרו, אתם שולטים בגורלכם. הרצון שלכם לגיטימי וניתן לנסחו במסמך. ככל שהמסמך יהיה מפורט יותר, כך מיופה הכוח יידע איך עליו לפעול. הוודאות לממנה ולמיופה הכוח גבוהים ויוצרים סביבה שקטה ובטוחה יותר.


מידע נוסף


המדריך מתבסס על דברי החוק הנוגעים לייפוי כוח מתמשך להלן:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, התשע"ז- 2017).


במידה ואתם מעוניינים במידע נוסף מוזמנים לפנות אליי לכל שאלה ואשמח לסייע. ניתן לפנות במייל לכתובת:


office.dana@gmail.com

ניתן לפנות בטלפון למספר: 052-6022245


המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום ייפוי כוח מתמשך בטרם נקיטת כל פעולה.

49 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול