Young Business Colleagues

השירותים שלנו

גישור

תהליך הגישור מאפשר פתרון סכסוכים בזמן קצר יחסית, תוך חסכון בעלויות ושמירה על האינטרסים החשובים לכם. אני מביאה לשולחן המשא ומתן הבנה עסקית, מחשבה מחוץ לקופסא וראייה לטווח ארוך המהווים את היסודות למציאת פתרונות יצירתיים.

נדל"ן

נכסים נדל"נים הם בתים, דירות וקרקעות הנחשבים לעסקאות המשמעותיות בחיינו. עריכת עסקאות מתנה, הסכם ייצוג מוכרים וקונים של דירות, רישום הסכמי שיתוף, הערות אזהרה, זכויות קדימה, זיקות הנאה, רישום צוואות וירושות, הסכם קבלנות ועוד.

ייפוי כוח מתמשך

בייפוי כוח מתמשך תוכלו לקבוע איך יתנהלו חייכם, כאשר לא תוכלו להבין בדבר ולדאוג לעניינכם. תוכל למנות אדם או מספר אנשים למיופה כוח, שאתה סומך עליהם שידאגו לענייניך בהיבטים שונים של חייך ויפעלו בשמך ולרווחתך.

צוואות והסכמי רכוש

מאפשר לכם כאנשים פרטיים לפתור סכסוכים בזמן קצר, תוך חסכון בעלויות ושמירת האינטרסים החשובים לכם. כמו כן, שמירה על מערכת היחסים מהותית ומשמעותית במקרים אלו.

הגנת הפרטיות

יעוץ רגולציה להגנת הפרטיות - הנחייה ובניית תיק להגנה על מאגרי מידע על פי החוק, לאבטחת מידע של לקוחות, ילדים, עובדים, מטופלים, ספקים ועוד.

עסקים

עריכת שלל הסכמים עסקיים כגון: הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם השקעה, הסכם סוכנות והסכמי הפצה, הסכם ספקים ולקוחות, הסכם מכירת פעילות עסקית, הסכם רכש, הסכם זכיינות וזכיינים, הסכמי העסקת עובדים, כתיבת תקנון לאתר אינטרנט, ועוד.

הרצאות וסדנאות

מעבירה הרצאות וסדנאות בתחום פעילותי במקומות עבודה, במועדוני גמלאים או מתנ"סים המעוניינים לקבל מידע, ולהעשיר את הידע על התחומים בהם אני מתמחה.

דיון מקדמי לעורכי דין

מזמינה אתכם עורכי ועורכות הדין לפגישת דיון מקדמי, כהיערכות בעלי הדין לקראת הדיון בתביעה, הינו חובה. בפגישה נלבן את יריעת המחלוקת, נפחית ונתחום פלוגתאות, נבחן צעדים לייעול ההליך ונעשה כל מה שניתן ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.