Image by All Bong

נדל"ן

נכסים נדל"ניים הם בתים, דירות וקרקעות הנחשבים לעסקאות המשמעותיות בחיינו. המקצועיות ובדיקות מקיפות חשובות להצלחה ורישום תקין, ועל פיהן יקום וייפול דבר.

עריכת עסקאות מתנה, הסכם ייצוג מוכרים וקונים של דירות, רישום הסכמי שיתוף, הערות אזהרה, זכויות קדימה, זיקות הנאה, רישום צוואות וירושות, הסכם קבלנות לבנייה ועוד.