Bookshelf Broadcast

מן התקשורת

כתבה במעריב- דנה בן חמו

מתוך מעריב הבוקר

עו"ד דנה בן חמו, מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך עונה על כל השאלות החשובות שכדאי לכם לדעת.

כתבה בנושא סכסוכים עסקיים -YNET

מתוך כתבה ב-YNET

עו"ד דנה בן חמו נחשבת למגשרת מובילה בתחום הסכסוכים העסקיים. אחוזי ההצלחה הגבוהים שלה בתחום יישוב הסכסוך מגיעים מתוך שליחות אמיתית למניעת הסלמה ביחסים העסקיים.  

  דנה בן חמו- כתבה על גישור סכסוכים עסקיים

כתבה נוספת

עו"ד דנה בן חמו נחשבת למגשרת מובילה בתחום הסכסוכים העסקיים. אחוזי ההצלחה הגבוהים שלה בתחום יישוב הסכסוך מגיעים מתוך שליחות אמיתית למניעת הסלמה ביחסים העסקיים.