Legal Handshake

עסקים

חוזים עסקיים הם לב ליבו של העסק, הם מסדירים את היחסים בין הצדדים לשם התנהלות כלכלית מיטבית. בחוזים הללו יש לשים דגש רב על הדברים החשובים, ולהתאים את הדברים לעבודה משותפת טובה ולעיתים קרובות לטווח הארוך.

עריכת שלל הסכמים הקשורים לעסק כמו: הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם השקעה, הסכם סוכנות והסכמי הפצה, הסכם ספקים ולקוחות, הסכם מכירת פעילות עסקית, הסכם רכש, הסכם זכיינות וזכיינים, הסכמי שכירות לעסק, הסכמי נאמנות, הסכמי סודיות ואי-תחרות, הסכם למתן שירותים, הסכמי תיווך, הסכמים עם "פרילנסרים", הסכמים עם עובדים, הסכמי אופציה לעובדים, הסכמי העסקת עובדים, כתיבת תקנון לאתר אינטרנט, ועוד.