Business Conference

הרצאות והדרכות

אני מעבירה הרצאות והדרכות בתחום פעילותי במקומות עבודה, במועדוני גמלאים או מתנ"סים המעוניינים לקבל מידע, ולהעשיר את הידע בתחומים בהם אני מתמחה.

  • הרצאות בנושאים: ייפוי כוח מתמשך, גישור, צוואות ועוד.
     

  • הדרכות בהגנת הפרטיות והגנת מידע, במקומות עבודה ובעסקים ברמות שונות של הגנה מנמוכה ועד גבוהה למניעת דליפת מידע.