Law Consultation

דיון מקדמי לעורכי דין

אני מציעה שירות לעורכי דין בקיום פגישת הדיון המקדמי. בפגישה  נעמוד על המשותף ונצמצם את השונה. בסיומה של הפגישה אדווח עבורכם לבית המשפט.מזמינה אתכם עורכי ועורכות הדין לפגישת דיון מקדמי. קיום דיון מקדמי בתקנות סדר הדין החדשות, כהיערכות בעלי הדין לקראת הדיון בתביעה, הינו חובה. בפגישה נלבן את יריעת המחלוקת, נפחית ונתחום פלוגתאות, נבחן צעדים לייעול ההליך (מומחה, ראיות). אדווח עבורכם לבית המשפט בדבר הדיון המקדמי (טופס 4), ונעשה כל מה שניתן ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. בפגישה תכליתית נתקדם לתוצאה רצויה. ניתן להמשיך לגישור במידה וישנה הסכמה. מניסיון של שנים ותהליכי גישור רבים, אני יכולה לומר בלב שלם, שאין מחלוקת שלא ניתנת לפתרון. אני סמוכה ובטוחה שנפעל יחד לפתרון מוסכם.