Two Men in Office

גישור

גישור עסקי

 

מאפשר לכם כאנשים בקהילה העסקית לפתור סכסוכים בזמן קצר, תוך חסכון בעלויות ושמירת האינטרסים החשובים לכם. בשוק הקטן שלנו האפשרות לשמור על מערכת היחסים כדאית, ולפיכך רבים ממשיכים לעבוד יחד.

כאדם שמגיע מהעולם העסקי, אני מבינה היטב את הצרכים המהותיים להתנהלות העסקית. מניסיוני כמגשרת, במקרים רבים האפשרות לשמור על מערכת היחסים היא גבוהה ואף רצויה לצדדים שעובדים יחד. אני מביאה לשולחן המשא ומתן הבנה עסקית, מחשבה מחוץ לקופסא וראייה לטווח ארוך המהווים את היסודות למציאת פתרונות יצירתיים. הבחירה בפתרונות המוצעים נמצאת בידי הצדדים שמכירים את סיפור העסק והקונפליקט בצורה הטובה ביותר. לעיתים מגיעים לפתרונות שהצדדים כלל לא העלו על דעתם שיכולים להילקח בחשבון. גישור בסכסוכים עסקיים; ספקים, יזמים, בעלי נכסים, לקוחות וחברות.
 

גישור קהילתי

מאפשר לכם כאנשים בקהילה החברתית לפתור סכסוכים במהירות, בהליך שיחסוך לכם עלויות כספיות ומשאבי זמן ואנרגיה. הדרך המכבדת בגישור תמנע התדרדרות ותכונן בית שקט והמשכיות של חיים בשלום.

כמגשרת מנוסה שגישרה במקרים רבים של סכסוכי שכנים וועדי בתים, התועלת בבניית הסכמות לחיים בקהילה עולה על כל עלות ובעלת חשיבות מאין כמותה. במדינתנו הקטנה, הרב תרבותית ובעלת הגוונים הייחודיים, החשיבות לשמור על יחסי שכנות טובה גבוהה וחיונית. ולו בשל השקט הנפשי לחיים חברתיים בריאים נפשית. מה גם שהשינויים הדמוגרפיים שהמדינה עוברת בעשורים האחרונים, בבניית מגדלי רבי הקומות מעצימה את המרחק בין האנשים. מצב פשוט עלול להיגרר למדרון חלקלק שיעצים ויסלים את הסכסוך. החלופה להליך משפטי ארוך ויקר, תמנע בגישור בו בצורה מכבדת תוכלו לשמור על איכות חיים טובה ושקטה.

גישור פרטי

 

מאפשר לכם כאנשים פרטיים לפתור סכסוכים בזמן קצר, תוך חסכון בעלויות ושמירת האינטרסים החשובים לכם. כמו כן, שמירה על מערכת היחסים מהותית ומשמעותית במקרים אלו.

כאדם, אני מודעת לצורך הבסיסי שלנו ביחסים טובים עם סביבתנו הקרובה. פתרון סכסוכים בין חברים או מכרים ולו בשל אי הבנה או "יום רע" הוא מהותי ומשמעותי לחיינו. כפי שנכתב במקורותינו, בספר משלי פרק כז' פסוק י' : "רעך ורע אביך אל תעזוב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק".